HALOnoviny.sk

Tvoríme pre vás priestor, kde sa stretáva
dopyt s tou najlepšou ponukou.

Doručujeme pravidelne

Jeden až dva krát do mesiaca HALOnoviny u vás doma na vašom stole.

Nemáte grafiku?

V prípade potreby vám vytvoríme vlastnú grafiku na vašu propagáciu.

Zviditeľňujeme aj online

Všetky inzeráty pravidelne zverejňujeme aj na sociálnych sieťach.